Rhowch y cyfeiriad e-bost sy'n gysylltiedig â'ch Cyfrif Defnyddiwr. Byddwn yn anfon eich enw defnyddiwr i'r cyfeiriad e-bost ar y ffeil.