Ynglŷn â Theuluoedd yn Gyntaf Casnewydd

Mae Teuluoedd yn Gyntaf yn rhaglen newydd gan Lywodraeth Cymru sy’n cefnogi teuluoedd, yn enwedig y rhai sy’n byw mewn tlodi. Yng Nghasnewydd mae’r rhaglen yn rhoi pwyslais clir ar atal ac ymyrryd yn gynnar gyda llawer o asiantaethau yn dod at ei gilydd i rannu sgiliau a chydweithio i helpu’r teulu cyfan.